Disclaimer

Aansprakelijkheid

Sardinietrips heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar site samengesteld.
Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd en geplaatst, kunnen bij het overnemen van gegevens fouten in de gegevens
ontstaan. Of kan het zijn dat gegevens onvolledig overkomen. Dit kan omdat er technische storingen waren of door andere omstandigheden.

Sardinietrips aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. En is tevens van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Bezoekers van de site zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan onze site.


Copyright

Sardinietrips is voorstander van het vrij delen van informatie. Daarom is het wat ons betreft mogelijk al onze informatie vrij te delen. Wel zouden we het op prijs stellen als u een verwijzing naar onze site, bij het delen van onze informatie, plaatst.

Algemene voorwaarden